ภายในปี 2575 ตลาดปั๊มความร้อนจะเพิ่มเป็นสองเท่า

หลายบริษัทได้เปลี่ยนมาใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นขณะนี้จำเป็นต้องมีระบบทำความร้อนและความเย็นที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเหล่านี้

เนื่องจากความนิยมของลูกค้าและผู้รับเหมาในปัจจุบันสำหรับแหล่งที่มาจากฐานชีวภาพและปราศจากคาร์บอน ตลาดสำหรับปั๊มความร้อนจึงคาดว่าจะขยายตัว

เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าและรัฐบาล บริษัทซ่อมปั๊มความร้อนหลายแห่งกำลังพัฒนากลยุทธ์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครเพื่อสร้างปั๊มความร้อนใหม่ล่าสุด ล้ำสมัย และประหยัดพลังงาน บริษัทต่างๆ กำลังร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ

การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมปั๊มความร้อนทั่วโลกมีดังต่อไปนี้

จนถึงปี 2575 ตลาดคาดว่าจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ภาคส่วนที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้งานอื่นๆ การนำ Internet of Things มาใช้นำไปสู่การขยายตลาด ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หน่วยงานภาครัฐ ความคิดริเริ่มและความต้องการของผู้บริโภค

ปั๊มความร้อนแบบพลิกกลับได้เป็นเรื่องปกติพวกเขาจึงสามารถให้ความร้อนหรือทำให้โครงสร้างเย็นลงได้ท่อใช้ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อให้ความร้อนแก่อาคารและกระจายไปทั่วช่องว่างท่อดูดความร้อนของอาคารในระหว่างการทำความเย็นและปล่อยออกสู่ภายนอก

สี่ประเภทย่อยหลักของปั๊มความร้อน ได้แก่ อากาศ น้ำ ความร้อนใต้พิภพ และไฮบริด
ความร้อนถูกถ่ายเทจากภายนอกสู่ภายในอาคารผ่านปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศมีสองประเภทพื้นฐานคือปั๊มความร้อนแบบไอสู่อากาศและปั๊มความร้อนแบบหม้อน้ำสู่อากาศ
ในขณะที่อื่นๆ ใช้น้ำร้อน ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศอัดไอจะทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น (หม้อน้ำ)เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มความร้อนประเภทอื่น ทั้งสองระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นยูนิตที่อยู่ภายนอก จึงมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการติดตั้ง

ผู้ให้บริการปั๊มความร้อนใกล้เคียง
คุณกำลังพิจารณาที่จะอัพเกรดระบบทำความร้อนและความเย็นในบ้าน อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่?ปั๊มความร้อนที่พัฒนาขึ้นเองจาก Villastar มาพร้อมกับคุณสมบัติและข้อดีเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญที่ Villastar พร้อมตอบคำถามของคุณเสมอสำหรับการประเมินราคาและบริการติดตั้ง/ซ่อมแซมปั๊มความร้อนฟรีทั่วยุโรปและเอเชีย โปรดติดต่อเราตอนนี้


เวลาโพสต์: 11 ต.ค. 2565