ข่าวบริษัท

  • ภายในปี 2575 ตลาดปั๊มความร้อนจะเพิ่มเป็นสองเท่า

    ภายในปี 2575 ตลาดปั๊มความร้อนจะเพิ่มเป็นสองเท่า

    หลายบริษัทได้เปลี่ยนมาใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นขณะนี้จำเป็นต้องมีระบบทำความร้อนและความเย็นที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้...
    อ่านเพิ่มเติม